Deratizace a dezinsekce

Poskytované služby

  • kompletní zajištění v oblasti hubení škůdců v potravinářské i zemědělské sféře
  • dodržujeme profesionální postupy v souladu s normou o ochraně proti škůdcům
  • posoudíme stupeň napadení a identifikujeme škůdce
  • provedeme analýzu hlavních příčin a zvážíme rizika
  • posoudíme implementaci integrovaných systémů ochrany a doporučíme nejvhodnější postupy
  • v každém provozu individuálně stanovujeme právní rámec aplikace s ohledem na systémy kvality a legislativní požadavky
  • klientům zpracujeme plán ochrany proti škůdcům, analyzujeme kritické oblasti výroby, vypracujeme odbornou dokumentaci
  • zákroky jsme schopni provádět jednorázově i jako nastavený dlouhodobý proces v rámci hygienických opatření