Potravinářské poradenství

Integrované systémy kvality

 

Auditorská činnost

 • nezávislé posouzení aktuálního stavu Vašeho provozu
 • rozdílové kontroly a hodnocení na základě požadavků mezinárodních norem kvality
 • pravidelné i jednorázové interní audity Vaší společnosti
 • audity smluvních stran (dodavatelé, poskytovatelé služeb v oblasti potravinářství)
 • odborné audity a analýzy asanačních a sanitačních procesů

 

Zpracování dokumentace

 • legislativní podpora a zpracování podkladů pro vlastní tvorbu dokumentace
 • zpracovaní dokumentace dle požadavků legislativy a norem
  • analýza, testace a měření rizika, systém kritických kontrolních bodů, spravná výrobní a hygienická praxe
  • sanitační řády, návody a správné technologické postupy, značení provozů, podklady pro prevenci rizika
  • provozní řády, organizační struktury, plány provozoven

 

Označování produktů

 • kontrola a revize stávajících etiket
 • grafické návrhy
 • marketingové konzultace
 • odborné překlady
 • výpočet výživových údajů

 

Sanitační podpora

 

Laboratorní a analytické zajištění

 • zajištění neakreditovaných i akreditovaných odběrů materiálu a stěrů z ploch
 • odborné vyhodnocení zjištěných vysledků a zpracování doporučených opatření
 • příprava odběrových protokolů
 • zpracování posudků a návrhů pro analýzy a testování
 • odborný posudek a laboratorní určení infestace škůdců
 • spolupráce s předními českými analytickými centry

 

Školení a přednášky

 • odborná školení základních i pokročilých hygienických požadavků
 • zaškolení pracovníků přímo v provozech
 • školení správné sanitační techniky s názornými ukázkami
 • přednášky z oblasti hygieny, potravinářství, sanitace a asanace
  • v rámci firemních benefitů i oblast prevence (výživa, sport, preventivní lékařství)